نامه های اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم

نامه های اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم
نامه هاى زيادى از اهل كوفه به سوى امام حسين عليه السلام ارسال شد. حتى عدّه اى براى دعوت سيدالشهداء عليه السلام به مكّه آمدند. امام حسين عليه السلام با ديدن اين اوضاع، جناب مسلم را خواستند و به نمايندگى از خود به كوفه فرستادند و ايشان را به تقواى الهى و مخفى كردن قضيه، سفارش كردند.1
اما با دسيسه و خدعه هائى كه از طرف دستگاه حاكم كوفه زده شد، باعث شد تا اصحاب و ياران حضرت مسلم احساس امنيت كنند و در نهايت، قضيه حضرت مسلم و هدفى كه ايشان براى آن فرستاده شده بود، آشكار شود و خلاف ان چه كه امام حسين عليه السلام بر پنهان كردن آن، امر فرموده بودند اتفاق افتد.
پس از آشكار شدن قضيه خون مسلم، مزدوران و جاسوسان حكومتى مستقر در كوفه، به يزيد نامه اى بدين مضمون نوشتند:
مسلم بن عقيل وارد كوفه شده و پيروان حسين بن على با او بيعت كرده اند. اگر كوفه را مى خواهى، فردى را كه لياقت داشته باشد به آن جا بفرست. همانا نعمان مردى ناتوان است و يا خود را به ناتوانى مى زند!.2
ناگفته نماند كه جناب مسلم (العياذ باللّه) خلاف دستور امام حسين عليه السلام عمل نكرد; بلكه دسيسه هاى دشمن و بعضى اشتباهات ياران ايشان موجب آشكار شدن مطلب شد.


1 . الارشاد: 2 / 39.
2 . تاريخ طبرى: 4 / 265.

گزیده ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=31&mid=158&pgid=1492