مقاومت امام حسین علیه السلام و ناکامى معاویه

مقاومت امام حسین علیه السلام و ناکامى معاویه
همان گونه كه در تاريخ آمده، ميان امام حسين عليه السلام و معاويه درباره مسائل حكومتى، هم به صورت حضورى و هم به صورت نامه مطالبى ردّ و بدل شده، اما معاويه به خاطر موقعيت ويژه آن حضرت نتوانست با اجبار و يا اختيار از سيدالشّهداء عليه السلام براى يزيد بيعت بگيرد.

گزیده ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=31&mid=158&pgid=1488