ابن عباس

ابن عباس
يكى از اصحابى كه ديدگاه عمر را رد كرده، ابن عباس است.
احمد بن حنبل در مسند خود اين گونه نقل مى كند:
روزى ابن عباس گفت: پيامبر گرامى صلى اللّه عليه وآله متعه حج را انجام دادند.
عروه بن زبير گفت: ابوبكر و عمر متعه حج را منع كردند.
ابن عباس ضمن تحقير او گفت: عروه كوچك چه مى گويد؟
عروه گفت: مى گويم: ابوبكر و عمر متعه حج را منع كردند.
ابن عباس پاسخ داد: من آنان را هلاك شده مى بينم. من مى گويم: پيامبر صلى اللّه عليه وآله اين گونه گفته است، او مى گويد: ابوبكر و عمر مردم را از اين حكم باز داشتند!1


1 . مسند احمد: 1 / 554، مسند عبداللّه بن عباس، حديث 3111.

تحریم دو حکم حلال تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=30&mid=154&pgid=1443