تحريم دو متعه و موضع گيرى بزرگان صحابه

تحريم دو متعه و موضع گيرى بزرگان صحابه
بزرگان صحابه نيز ديدگاه حضرت على عليه السلام را تأييد كرده اند كه اينك به چند تن از آنان اشاره مى نماييم:

تحریم دو حکم حلال تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=30&mid=154&pgid=1442