روزه روز غدير

روزه روز غدير
روز غدير، روزِ روزه، نماز، دعا و عبادت است و روايات بسيار زيادى در اين مورد وجود دارد.
براى مثال شيخ طوسى رحمه اللّه به سند خود، از حسين بن حسن حسينى نقل مى كند كه محمّد بن موسى همدانى، از على بن حسّان واسطى، نقل كرده كه على بن حسين عبدى مى گويد: امام جعفر صادق عليه السلام مى فرمود:
صيام يوم غدير خم يعدل صيام ]عمر[ الدنيا...؛
روزه روز غدير خم، با روزه ]عمر[ جهان برابرى مى كند... .
آن گاه امام عليه السلام به ذكر نمازِ روز غدير و ثواب آن پرداخت... سپس فرمود: پس از دو ركعت نماز مذكور بايد اين دعا را هم بخوانى و بگويى... .1
ابن بابويه شيخ صدوق رحمه اللّه در اين باره مى گويد:
حسن محمّد بن حسن سكونى، از ابراهيم بن محمّد بن يحيى نيشابورى، از ابوجعفر بن سرى و ابونصر بن موسى خلال، از على بن سعيد، از ضمرة بن شوذب، از مطر، از شهر بن حوشب از ابوهريره نقل مى كند:
هر كه روز هيجدهم ذى حجّه را روزه بگيرد، خداوند روزه شصت ماه را براى او ثبت مى كند. هيجدهم ذى حجّه، روز غدير خم است. آن گاه كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دست على بن ابى طالب عليهما السلام را گرفت و فرمود: آيا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نيستم؟
گفتند: بله، اى رسول خدا!
پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
من كنت مولاه فعلي مولاه؛
هر كه من مولاى او هستم على مولاى اوست.
در اين هنگام، عمر به على عليه السلام گفت: خوشا به حالت اى على! مولاى من و مولاى همه مسلمانان شدى.
آن گاه خداوند اين آيه را نازل فرمود:
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ)؛
امروز دينتان را براى شما كامل كردم.2
اين حديث را خطيب خوارزمى و صدرالدين حموئى به صورت مسند از بيهقى، از حاكم نيشابورى و او هم به سند خود از على بن سعيد نقل كرده اند... .3
هم چنين ابن مغازلى به سند خود از على بن سعيد...4 روايت فوق را نقل كرده است. خطيب بغدادى نيز اين حديث را از عبداللّه بن على بن محمّد بن بشران از دارقطنى از ابونصر خلال از على بن سعيد... روايت كرده است... .5


1 . تهذيب الأحكام: 4 / 305.
2 . إثبات الهداة: 2 / 48، بحار الأنوار: 37 / 108.
3 . مناقب على بن أبى طالب عليهما السلام: 79، فرائد السّمطين: 1 / 77.
4 . همان: 38.
5 . تاريخ بغداد: 8 / 290.

غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=28&mid=147&pgid=1357