انطباق حديث با مبانى شيعه

انطباق حديث با مبانى شيعه
اين حديث از جهت دلالت با مبانى شيعه اماميه در كلام و اصول فقه و استدلال هاى آنان از كتاب و سنّت متواتر، مطابقت مى كند، در توضيح اين انطباق بايد گفت:
اين حديث، وصيّت و عهدى است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله ـ گويا به عنوان وداع ـ براى تعيين وظيفه و تكليف امّت، بيان داشته است تا مردم، در صورت بروز «اختلافات فراوان» از «سنّت وى و سنّت خلفاى راشدين» پيروى نموده و از هلاكت و گمراهى، مصون بمانند.
اين حديث به صراحت بيان مى دارد كه بعد از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، پيروى و اطاعت مطلق به «خلفا» اختصاص دارد. بنابراين، عصمت خلفا، امرى ضرورى و لازم است... .

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=144&pgid=1330