پیش گفتار

سنّت پيامبر يا سنّت خلفا؟!


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله
الطيّبين الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين.

علماى اهل سنّت، حديثى را از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله اين گونه نقل مى كنند كه آن حضرت در ضمن سخنى فرمود:
عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين؛
به سنّت من و سنّت خلفاى راشدين تمسّك جوييد!
آنان اين حديث را در مهم ترين كتاب هاى خود آورده و بسيارى از آن ها، اين حديث را در شمار صحيح ترين روايات خود قرار داده اند... .
هم چنين از اين حديث به عنوان سند توجيه كننده امور و احكام گذشته و دستاويز اعمال و قضاياى بعدى، بهره بردارى شده است.
كتابى كه پيش رو داريد به بررسى و نقد اين حديث پرداخته است؛ حديثى كه وجوب اطاعت از حاكمان و پيروى از سنّت خلفاى راشدين را ـ حتى در صورت مغاير بودن حكومت و سنّت آنان با موازين شرعى ـ مورد تأكيد قرار مى دهد.
ما در اين كتاب به كنكاشى همه جانبه پيرامون اين حديث پرداخته و آن را به گونه اى كاملاً محقّقانه بررسى نموده ايم. اينك كتابى سودمند پيش روى پژوهش گران قرار دارد كه فوايد آن بر محققان حقيقت پوشيده نيست.
اين كتاب حاصل اين تلاش و پژوهش است كه به پژوهش گران عرصه دين تقديم مى كنم و خداوند را از نيت خود آگاه مى دانم.
على حسينى ميلانى

سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟! تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=27&mid=141&pgid=1277