ائمّه؛ حجّت در دنيا

ائمّه; حجّت در دنيا
پس ائمه عليهم السلام به هر دو وجه در همه عوالم حجّت خدا هستند. امّا در عالم دنيا ـ يعنى همين جهانى كه در آن زندگى مى كنيم. به آن «دنيا» مى گويند يا براى اين كه پايين و بى ارزش است و يا براى اين كه از عوالم ديگر به ما نزديك تر است ـ پرواضح است كه وجودشان بر وجود خالق متعال برهان است و آثار وجودشان بر همه خلايق حجّت است، به طورى كه احدى نمى تواند در برابر احتجاج خداوند به صفات و حالاتشان مقاومت كند.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=956