وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنى؛ صاحبان دعوت نيكو

صاحبان دعوت نيكو
وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنى;
و (سلام بر) دعوت نيكو.
ائمّه عليهم السلام صاحبان دعوت نيكو هستند.
به نظر مى رسد همان معنايى كه در عبارت پيشين بيان شد، در اين عبارت نيز مى توان گفت.
آن بزرگواران اهل و صاحب دعوت حَسَن و نيكو به سوى خدا هستند. بلكه صرف وجود امام و خود ذات او دعوت حسن است كه هر كس او را ببيند يا به فكر او بيفتد به ياد خدا مى افتد.
هر دو وجه درست است. البتّه وجه سومى نيز وجود دارد كه خواهيم گفت.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=951