وَذَوِى النُّهى وَاُولِى الْحِجى؛ صاحبان خرد در اعلا درجه

صاحبان خرد در اعلا درجه
وَذَوِى النُّهى وَاُولِى الْحِجى;
و (سلام بر) صاحبان خرد و دارندگان عقل.
ائمّه عليهم السلام صاحبان خرد و دارندگان عقل هستند. كلمه «نهى» از «نهيه» يعنى: عقل و «ذوي» جمع ذي، يعنى صاحب و همين طور كلمه «حجى» به معناى عقل است.1 يعنى دارندگان عقل، برخى گفته اند: «حجى» به معناى هوش و فهم مى باشد.
ائمّه عليهم السلام كه پيشوايان هدايت و چراغ هاى تاريكى و پرچم هاى تقوا هستند بايستى در اعلا مراحل و مراتب عقل و كمال باشند. از اين جهت، ما ائمّه را به اين وصف مى ستاييم.
بايستى چنين باشد; چرا كه بر حسب روايات، معيار در طاعت و عبادت خداوند و ثواب و عقاب «عقل» است. «عقل» فرقان بين حق و باطل است، «عقل» نور است كه انسان به واسطه آن از تاريكى شرك و جهل رهايى مى يابد و ائمّه عليهم السلام كه براى شناساندن خداوند متعال و هدايت بشر به سوى حق نصب شده اند، بايد در درجه اعلاى عقل، معرفت، نورانيت و هدايت باشند تا بتوانند رسانده بشريّت به بالاترين درجات هدايت و معرفت باشند و فاقد شىء معطى شىء نمى تواند باشد.


1. ر.ك: المفردات في غريب القرآن: 507.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=946