وَاُمَناءَ الرَّحْمانِ؛ امينان خداى رحمان

امينان خداى رحمان
وَاُمَناءَ الرَّحْمانِ;
و (سلام بر شما) اى امينان رازهاى خداى رحمان.
ائمّه عليهم السلام امانت داران خداى رحمان هستند. واژه «امناء» جمع «امين» به معناى امانت دار است، كسى كه به او اطمينان دارند و چيزى به او مى سپارند. در اين عبارت، خداوند متعال به وصف رحمانيّت موصوف شده و واژه «امناء» به «الرحمان» اضافه شده است كه نكته اى دارد.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=923