على باب اللّه

على باب اللّه
فراتر از همه اين تعبيرها، در منابع شيعه و سنّى آمده كه پيامبر خدا مى فرمايد:
يا علي! أنت حجّة اللّه وأنت باب اللّه;1
اى على! تو حجّت و باب خدا هستى.
به راستى اگر كسى مى خواهد به خدا برسد، فقط از طريق امير مؤمنان على عليه السلام مى تواند. براى رسيدن به خدا غير از اهل بيت عليهم السلام راهى نيست. اگر كسانى به راه هاى ديگر سوق مى دهند و تبليغ مى كنند، دروغ مى گويند. آنان يا متوجّه دروغ خود هستند يا جاهلند و توجّهى ندارند.
راه، در اهل بيت عليهم السلام منحصر است و رسيدن به خدا، دين خدا، پيامبر خدا، احكام، قواعد و معارف اين دين، فقط در مكتب اهل بيت عليهم السلام.


1. عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1 / 9، حديث 13.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=921