وَخِيَرَتِهِ؛ برگزيدگان الهى

برگزيدگان الهى
وَخِيَرَتِهِ;
و (سلام بر) برگزيدگان الهى.
ائمّه عليهم السلام برگزيدگان خدا هستند. در مورد پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله كه بهترين برگزيده خداوند متعال است، روايات جالب، معتبر و بسيارى در كتاب هاى اهل تسنّن آمده است. پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
إنّ اللّه اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم;1
خداوند متعال كنانه را از فرزندان اسماعيل برگزيد و قريش را از كنانه و از قريش نيز بنى هاشم را انتخاب كرد و مرا از بنى هاشم برگزيد.
پر واضح است كه ائمّه عليهم السلام نيز كه فرزندان پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله هستند، برگزيده و انتخاب شده خداوند متعال پس از رسول خدا و ادامه دهنده راه آن حضرت خواهند بود.
آنان بقيّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله و ذريه آن حضرت هستند كه خطبه امير مؤمنان على عليه السلام ـ پيش تر بيان شد ـ به اين جهت اشاره دارد.


1. مسند احمد بن حنبل: 4 / 107، صحيح مسلم: 7 / 58، سنن ترمذى: 5 / 244 و 245، السنن الكبرى: 6 / 365.

با پیشوایان هدایتگر (ج 1) تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=20&mid=111&pgid=1023