غذا دادن به عزاداران

غذا دادن به عزاداران
پذيرايى از عزاداران نيز از آموزه هاى اسلام است. امام صادق عليه السلام در روايتى فرمودند:
وقتى جعفر طيّار به شهادت رسيد، خانواده او مشغول عزادارى بودند و رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دستور دادند تا براى آن ها غذا پخته شود و از آن ها تا سه روز پذيرايى كنند تا آنان به عزادارى مشغول باشند و اين روش، سنّتى شده است كه براى اهل مصيبت تا سه روز غذا مى برند.1
هم چنين در سخنى ديگر امام صادق عليه السلام فرمودند:
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام;2
سزاوار است كه همسايگان فرد مصيبت زده براى خانه ميّت تا سه روز غذا بفرستند.


1 . همان: 235، باب 67، حديث 1.
2 . همان: 237، باب 67، حديث 5.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=97&pgid=765