ديدگاه ابن حزم اندلسى

ديدگاه ابن حزم اندلسى
ابن حزم اندلسى درباره يزيد مى نويسد:
ومن قام لغرض دنيا كما فعل يزيد بن معاوية... لأنهم لا تأويل لهم اصلاً وهو بغي مجرد;1
يزيد به جهت دنيا و رياست دنيوى قيام نمود... و هيچ توجيهى نمى توان كرد و اين فقط يك سركشى و طغيان است.
ذكر اين نكته جالب است كه ابن حزم، از دشمنان اهل بيت عليهم السلام بوده است و برخى در شرح حال او، به دشمنى وى با اهل بيت تصريح كرده اند.


1 . المحلّى: 11 / 98.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=96&pgid=755