تعقيب فراريان

تعقيب فراريان
بعد از اين كه ابن زياد عدّه اى از همراهان حضرت مسلم عليه السلام را به شهادت رسانيد، از مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر و بعضى ديگر جست و جو كرد و آنان را تحت تعقيب قرار داد، ولى نتوانست دست گيرشان كند.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=96&pgid=729