سرافكندگى يزيد و دگرگونى شهر دمشق

سرافكندگى يزيد و دگرگونى شهر دمشق
مدتى نگذشت كه تحوّلى عجيب در شهر دمشق رخ داد و يزيد، در زمان كوتاهى پس از ورود اسيران، ناگزير به پشيمانى و ندامت پرداخت.
چه عواملى موجب سرافكندگى يزيد شد؟ عواملى كه يزيد را به سرافكندگى واداشت، عبارتند از:

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=95&pgid=691