فرستادن سرهاى مطهّر به يزيد

فرستادن سرهاى مطهّر به يزيد
پنجمين شاهد اين است كه ابن زياد پيش از اين كه سر مطهّر امام حسين عليه السلام را به شام بفرستد، زحر بن قيس1 را نزد يزيد فرستاد تا به او خبر دهد.2
خدا هرگز ابن تيمّيه را نبخشد و نخواهد بخشيد. او مى گويد كه اصلاً اسارتى در كار نبوده(!) و سر مطهّر امام حسين عليه السلام را در شهرها نگردانده اند و به شام نبرده اند. در حالى كه ابن سعد با سند خودش از فرد بزرگى به نام زر بن حبيش نقل مى كند كه نخستين سرى كه روى نيزه رفت، سر مطهّر سيّدالشهداء عليه السلام بوده است.3
بلاذرى در اين باره مى نويسد:
نصب ابن زياد رأس الحسين بالكوفة وجعل يدار به فيها. ثمّ دعا زحر بن قيس الجعفي فسرّح معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه وأهل بيته إلى يزيد بن معاوية...;4
ابن زياد سر سيّدالشهداء عليه السلام را در كوفه نصب كرد... سپس زحر بن قيسجعفى را به همراه سر مطهّر امام حسين عليه السلام و سرهاى اصحاب آن حضرت را به همراهى اهل بيت ايشان، براى يزيد بن معاويه فرستاد.
ابن كثير كه از شاگردان ابن تيميّه است، در اين باره مى نويسد:
ثمّ امر ـ ابن زياد ـ برأس الحسين عليه السلام فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها ثمّ سيّره مع زحر بن قيس و... فخرجوا حتّى قدموا بالرؤوس كلّها على يزيد بن معاوية;5
طبق دستور ابن زياد سر مطهّر امام حسين عليه السلام را در كوفه نصب كردند و در كوچه هاى كوفه گرداندند. سپس به همراه زحر بن قيس با ساير سرهاى اصحاب به سوى يزيد فرستادند... و آن ها از كوفه خارج شدند تا اين كه بر يزيد بن معاويه وارد شدند.1 . در ضبط اسامى كسانى كه در كربلا در هر دو طرف بوده اند اشكالاتى رخ داده است. مثلاً نام زحر بن قيس را بعضى زجر بن قيس ضبط كرده اند كه احوالات او در تاريخ مدينة دمشق موجود است. (مختصر تاريخ مدينة دمشق: 9 / 329).
2 . الطبقات الكبرى: شرح حال امام حسين عليه السلام، 81 و 82 ، تاريخ طبرى: 5 / 506 ، الكامل فى التاريخ: 4 / 87 ، سير اعلام النبلاء: 3 / 317.
3 . الطبقات الكبرى، شرح حال امام حسين عليه السلام: 81 .
4 . انساب الاشراف (شرح حال امام حسن و امام حسين عليهما السلام): 217، حديث 214.
5 . البداية والنهايه: 8 / 191.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=95&pgid=689