اقرار ابن زياد

اقرار ابن زياد
شاهد ديگر بر اين موضوع اقرار خود ابن زياد است. وى مى گويد:
وأمّا قتلي الحسين، فإنّه أشار إليّ يزيد بقتله أو قتلي، فاخترت قتله...;
من بين دو امر مخيّر بودم; يا حسين را بكشم و يا خودم كشته شوم، پس من قتل او را برگزيدم.1
به راستى كجا هستند كسانى كه ادّعا مى كنند كه اين جنايت ها بدون علم و اطّلاع يزيد بوده است؟ يا آن كه مى گويند: ما در قاتل بودن يزيد ترديد داريم(!)
از اين رو، پاسدارى از حريم عاشورا وظيفه و تكليف ما است; چرا كه ائمّه اطهار سلام اللّه عليهم به حفظ اين روز اهميت فراوانى مى دادند و مراجع تقليد بزرگ نيز كه پيرو مكتب اهل بيت عليهم السلام هستند به پيروى ائمّه عليهم السلام در خيابان ها با سر و پاى برهنه به راه مى افتادند.2
بنابراين، كسانى كه با شعائر حسينى مبارزه مى نمايند و در بعضى از كارها در اين باره خدشه مى كنند، يا نادان هستند و يا با برخى از بيگانگان ارتباط دارند و از اين رو، مسئوليت ما سنگين تر مى شود.

1 . الكامل فى التاريخ: 4 / 140.
2 . حضرت آية اللّه بروجردى رحمه اللّه از گِل پاى عزاداران سيّدالشهداء عليه السلام به چشم هايش زد و ناراحتى چشم ايشان به گونه اى برطرف شد كه تا آخر عمر به راحتى مى ديدند و با آن كهولت سن به عينك نيازى نداشتند.

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=95&pgid=687