نقد و بررسى ديدگاه علماى تندرو اهل سنّت

نقد و بررسى ديدگاه علماى تندرو اهل سنّت
با نگاه به آن چه گذشت، گرايش و ديدگاه فكرى آن گروه تندرو مشخص شد. ديدگاه هاى آنان پيرامون شهادت سرور جوانان بهشت، حضرت حسين بن على عليهما السلام، به شرح زير مى آيد:

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=93&pgid=649