چرايى مبارزه با حادثه عاشورا

چرا مبارزه با حادثه عاشورا؟
عزادارى شعارى است كه تير آن معاويه را هدف قرار مى دهد. از اين رو يكى ديگر از دليل هاى مبارزه با سيّدالشهداء عليه السلام، واقعه عاشورا و عزادارى اين است كه اگر از امام حسين عليه السلام و شهادتش دم بزنيم، سرانجام به طعن معاويه مى انجامد. پس بايد با عزادارى مبارزه كنند و از مراسم عاشورا جلوگيرى كنند تا به صحابه اى كه همراه معاويه و يزيد بودند و با يزيد دست بيعت داده اند، خدشه اى وارد نشود!

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=93&pgid=645