اقرار به قاتل بودن يزيد و تأييد كار او

اقرار به قاتل بودن يزيد و تأييد كار او
گروهى ديگر از علماى اهل سنّت در راستاى مبارزه و خاموش نمودن چراغ هدايت، قلم را به گونه اى ديگر چرخانده و پا را فراتر نهاده و به قاتل بودن يزيد اعتراف نموده اند; اما به جنايت او رنگ و لعابى شرعى داده و او را تأييد مى كنند!
آنان مى گويند: حكومت يزيد، شرعى بوده و امام حسين عليه السلام بر عليه حكومت شرعى الهى قيام نموده است.
به عبارتى ديگر، تكليف شرعى يزيد و يزيديان اين بوده كه حضرت را به قتل برسانند و (العياذ باللّه) قاتلان آن حضرت، به دستور خود پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله عمل كرده اند!

ناگفته هایی از حقایق عاشورا تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=17&mid=93&pgid=641