سخن آخر

سخن آخر
آن چه بررسى و بيان شد، تلاش ها و اشكالاتى بود كه اهل تسنّن پيرامون حديث منزلت داشتند. اشكال كنندگان، علما و حافظان آن ها و كسانى هستند كه اهل سنّت در عقايد، احكام و فروع فقهى بر آن ها اعتماد مى كنند.
به راستى اگر خداى متعال براى اين اُمّت، بهترين علمايش را ـ از همين طايفه مظلومى كه به گفته اروى حالشان همچون بنى اسرائيل در چنگال فرعونيان است ـ تقدير نكرده بود، دين مبين از بين مى رفت و آثار سيد المرسلين نابود مى گشت.
ولى خداوند سبحان به وسيله اين عالمان حجّت را بر ديگران تمام كرده است.
اكنون بر پژوهشگران با انصافى كه در پى بحث و تحقيقند و مى خواهند حق را در هر جا كه باشد بيابند و از آن پيروى نمايند، شايسته است كه واقعيّت قضايا را بفهمند.
از خداوند بزرگ مى خواهيم كه ما را بر اين اعتقاد كه بر پايه قرآن و سنّتى كه نزد همه مقبول و معتبر است، استوار كرده و ثابت قدم بدارد و به ما توفيق دهد تا وظايف و مسئوليّتمان را در آشكار كردن حقايق و توضيح امور ـ همان گونه كه وجود دارد ـ به خوبى انجام داده و آن هايى را كه در پى حق و واقعيّتند به آن چيزى كه خدا و رسولش راضى هستند يارى نماييم. صلوات و رحمت خدا بر حضرت محمّد و خاندان پاكش باد.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=84&pgid=613