اشكال هاى غير علمى

بخش هفتم
نگاهى به اشكال هاى غير علمى

اشكال هاى غير علمى
اكنون به اشكالاتى كه از روش هاى غير علمى براى ردّ حديث منزلت پناه برده اند به اختصار اشاره مى كنيم. برخى از مغرضان اهل تسنّن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته اند اشكالى بر حديث منزلت وارد كنند، از روش هاى غير علمى بهره جسته اند.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=84&pgid=609