چكيده دلالت حديث منزلت بر خلافت

چكيده دلالت حديث منزلت بر خلافت
صراحت حديث منزلت در جانشينى و امامت امير مؤمنان على عليه السلام در اين نكات خلاصه مى شود:
نكته يكم: برخى از اصحاب بزرگ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله آرزوى چنين مقامى را مى نمودند.
نكته دوم: پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله در موقعيّت هاى گوناگون اين حديث را تكرار فرموده است.
نكته سوم: قراينى كه در متن حديث و نقل هاى مختلف آن وجود دارد.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=605