6 . در ماجراى دختر حمزه سيدالشهداء

6 . در ماجراى دختر حمزه سيدالشهداء
ششمين مورد بيان حديث شريف منزلت در ماجراى دختر حضرت حمزه سيّدالشهداء است. ماجرا از اين قرار است:
هنگامى كه دختر حضرت حمزه از مكّه به مدينه منوّره آمد، امير مؤمنان على عليه السلام، جعفر و زيد براى كفالت و سرپرستى او اختلاف نظر پيدا كردند و قصه را نزد پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله بردند تا آن حضرت داورى نمايد. پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله به على عليه السلام فرمود:
أمّا أنت يا علي! فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة.
اما تو يا على! تو براى من به منزله هارون براى موسى هستى، مگر در مقام نبوّت.
اين روايت را ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق1، احمد بن حنبل در مسند،2 بيهقى در السنن الكبرى3 و ديگران نيز نقل كرده اند.

1 . تايخ مدينة دمشق: 1 / 368، ترجمه امام على عليه السلام، حديث 409.
2 . مسند احمد: 1 / 185، حديث 933.
3 . السنن الكبرى: 8 / 6.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=602