4 . در ماجراى بستن در خانه هاى اصحاب به مسجد

4 . در ماجراى بستن در خانه هاى اصحاب به مسجد
چهارمين مورد بيان اين حديث در ماجراى بستن درهاست. ما در پژوهشى كه درباره اين ماجرا انجام داده ايم، به اين حديث اشاره كرده ايم. در روايت چنين آمده است كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
وإنّ علياً منّي بمنزلة هارون من موسى.
و همانا على براى من، به منزله هارون است براى موسى.
اين روايت را فقيه ابن مغازلى در مناقب امام على عليه السلام1 نقل كرده است.

1 . مناقب امام على عليه السلام، ابن مغازلى: 255 ـ 257.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=600