3 . در خطبه غدير خم

3 . در خطبه غدير خم
سومين جايگاه بيان اين حديث شريف، خطبه غدير خم است. گفتنى است كه ما اين حديث را در كتاب نگاهى به حديث غدير نقل كرده ايم.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=599