2 . به هنگام ولادت امام حسن و امام حسين عليهما السلام

2 . به هنگام ولادت امام حسن و امام حسين عليهما السلام
دومين مورد بيان اين حديث به هنگام ولادت امام حسن و امام حسين عليهما السلام است.
ملا على قارى در سيره خود مى نويسد: جابر بن عبداللّه انصارى در ضمن حديثى گويد: به هنگام ولادت امام حسن عليه السلام جبرئيل به پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرود آمد و به امر خدا به پيامبر عرضه داشت:
إنّ عليّاً منك بمنزلة هارون من موسى.1
به راستى كه على براى تو همانند هارون براى موسى است.

1 . وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيّد المرسلين: 5 / 225.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=83&pgid=598