اشكال سوم: خلافت فقط در زمان جنگ تبوك

اشكال سوم: خلافت فقط در زمان جنگ تبوك
اشكال سومى كه بر حديث منزلت گرفته شده چنين است:
حديث منزلت در جريان جنگ تبوك وارد شده است، آن گاه كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله از مدينه خارج مى شد و به سمت تبوك مى رفت على عليه السلام را در مدينه باقى گذاشت تا به كارهاى شخصى و خانوادگى حضرت رسيدگى كند، و امور كسانى را كه در مدينه مانده اند تدبير نمايد.
بنا بر اين حديث منزلت در خصوص قضيّه معيّنى آمده و مخصوص به همان مورد خواهد بود.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=589