اشكال دوم: خلافت محدود

اشكال دوم: خلافت محدود
دومين اشكال بر حديث اين است كه جانشينى و خلافتى كه اين حديث اثبات مى كند، خلافتى موقّت و در شرايط خاص و زمان محدودى بوده است، آن هم زمانى كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله زنده بوده است، آن سان كه خلافت هارون براى موسى عليه السلام مربوط به زمانى بوده كه او به مناجات پروردگارش رفته بود.
مؤيّد اين مطلب وقوع مرگ هارون در دوران زندگى حضرت موسى است. بنا بر اين، كدام خلافت است كه ما بر سر آن نزاع داريم؟

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=588