اشكال يكم: عدم دلالت حديث

اشكال يكم: عدم دلالت حديث
نخستين اشكال علمى كه از جانب مخالفان حديث منزلت وارد شده چنين است:
آن ها مى گويند: نمى توان از اين حديث به طور عموم استفاده كرد كه على عليه السلام در همه جهات شبيه هارون است و با اين بيان، مشابهت بين اين دو فقط با يك شباهت نيز تمام و اين حديث صحيح خواهد بود; با اين وجود ما نمى پذيريم كه على عليه السلام در همه مقامات و منازل نسبت به پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله به مانند هارون براى موسى باشد.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=82&pgid=587