حديث منزلت بيان گر خلافت امير مؤمنان على عليه السلام

بخش چهارم
دلالت حديث منزلت بر خلافت امير مؤمنان على عليه السلام


حديث منزلت بيان گر خلافت امير مؤمنان على عليه السلام
بعد از آن كه معلوم شد حديث منزلت مقام ها و منزلت هاى متعدّدى را براى امير مؤمنان على عليه السلام اثبات مى كند كه لازمه هر كدام از آن ها امامت و خلافت آن حضرت است; اكنون سخن در اين است كه اين حديث به طور مستقيم و با صراحت نيز مقام خلافت و جانشينى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله را براى امير مؤمنان على عليه السلام اثبات مى كند. بنا بر اين، حديث منزلت با صراحت تمام بر خلافت آن حضرت دلالت خواهد كرد.
ترديدى نيست كه يكى از مقام هاى حضرت هارون، جانشينى او از حضرت موسى عليه السلام بوده است. خداوند متعال از زبان موسى عليه السلام نقل مى كند كه به هارون چنين فرمود:

(اخْلُفْني في قَوْمي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ).1
در ميان قومم جانشين من باش و امور آنان اصلاح كن و از روش مفسدان پيروى نكن.

1 . سوره اعراف: آيه 142.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=81&pgid=580