4، 5 و 6 . اخوت، مشاركت در رسالت، تكيه گاه محكم

4، 5 و 6 . اخوت، مشاركت در رسالت، تكيه گاه محكم
چهارمين، پنجمين و ششمين مقام حضرت هارون از منظر قرآن، مقام خويشاوندى او با حضرت موسى عليه السلام است و اين كه هارون در رسالت حضرت موسى شريك بوده و تكيه گاه او بوده است. حضرت موسى عليه السلام از خداوند چنين درخواست كرد:
(وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أَهْلي * هارُونَ أَخي * اشْدُدْ بِهِ أَزْري * وَأَشْرِكْهُ في أَمْري).1
و براى من وزيرى از خاندانم قرار بده، برادرم هارون را. و او را تكيه گاه محكمى براى من قرار داده و در كار من شريك گردان.

1 . سوره طه: آيات 31 و 33.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=80&pgid=568