3 . خلافت و جانشينى

3 . خلافت و جانشينى
يكى ديگر از مقام هاى حضرت هارون، مقام خلافت و جانشينى او از موسى عليه السلام است. خداوند اين مقام را چنين بيان مى فرمايد:
(وَقالَ مُوسى لاَِخيهِ هارُونَ اخْلُفْني في قَوْمي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبيلَ الْمُفْسِدينَ).1
و موسى به برادرش هارون گفت: در ميان قومم جانشين من باش و (امور آن ها را) اصلاح كن و از راه مفسدان پيروى نكن.

1 . سوره اعراف: آيه 142.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=80&pgid=567