2 . وزارت

2 . وزارت
دومين مقام حضرت هارون مقام وزارت بود. وزير كسى است كه بار سنگين مسئوليّت امير را بر دوش كشيده و متصدّى انجام آن شود. اين مقام را خداوند متعال از زبان موسى عليه السلام اين گونه بيان مى فرمايد كه موسى عليه السلام به خداوند متعال عرضه داشت:
(وَاجْعَلْ لي وَزيرًا مِنْ أَهْلي * هارُونَ أَخي).1
و براى من از خاندانم وزيرى قرار بده، برادرم هارون را.
هم چنين خداوند متعال در سوره فرقان پيرامون اين مقام مى فرمايد:
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزيرًا).2
و هر آينه ما به موسى كتاب داديم و برادرش هارون را وزيرش قرار داديم.
در سوره قصص نيز سخن از وزارت هارون به ميان آمده است، آن جا كه از زبان موسى عليه السلام نقل مى كند و مى فرمايد:
(وَأَخي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعي رِدْءًا يُصَدِّقُني).3
و برادرم هارون، زبانش از من گوياتر است. پس او را همراه من بفرست تا ياور من باشد و مرا تصديق كند.

1 . سوره طه: آيات 29 و 30.
2 . سوره فرقان: آيه 35.
3 . سوره قصص: آيه 34.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=80&pgid=566