نگاهى به مقامات حضرت هارون در قرآن

نگاهى به مقامات حضرت هارون در قرآن
پيش از آن كه به بررسى دلالت هاى حديث منزلت بپردازيم، لازم است به مقامات حضرت هارون عليه السلام نگاهى بنماييم و بدانيم آن حضرت چه مقام ها و منزلت هايى نسبت به موسى عليه السلام داشته، تا معلوم شود كه على عليه السلام چه منزلت ها و مقام هايى در رابطه با پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله دارد.
براى آگاهى از اين مطلب بايد به قرآن كريم مراجعه كنيم تا از مقامات حضرت هارون آگاه شويم; چرا كه با بررسى آيات قرآن، به خوبى استفاده مى شود كه جناب هارون داراى اين مقام ها بوده است:

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=80&pgid=564