دلالت هاى حديث منزلت

بخش سوم
نگاهى به دلالت هاى حديث منزلت


دلالت هاى حديث منزلت
دومين محورى كه از آن سخن مى گوييم، دلالت هاى حديث منزلت است. چنان چه پيش تر اشاره شد، حديث منزلت بر امور متعدّدى دلالت مى كند كه هر كدام از آن ها به تنهايى دليلى كافى بر امامت امير مؤمنان على عليه السلام است.

نگاهی به حدیث منزلت تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=15&mid=80&pgid=563