روايت بريده اسلمى

روايت بريده اسلمى
حديث بريده اسلمى را نيز احمد بن حنبل با سند خود از ابن بريده و وى از پدرش روايت كرده است. در نقد اين حديث نكته اى قابل ذكر است كه آيا ابن بريده، همان عبداللّه بن بريده است كه از پدرش نقل كرده است و يا سليمان بن بريده؟ پس با چشم پوشى از اين اختلاف، همين بس كه يكى از راويان آن «عبدالملك بن عمير» است كه در گذشته به بررسى رجالى وى پرداختيم و عدم اعتماد به وى ثابت شد.

چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=13&mid=70&pgid=498