حديث ثقلين بيان گر عصمت اهل بيت عليهم السلام

حديث ثقلين بيان گر عصمت اهل بيت عليهم السلام
همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد، رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله «عترت» را قرين و همدوش قرآن كريم قرار داده اند كه از اين رهگذر، اين حديث بر دو نكته اساسى دلالت مى كند:
1 ـ عصمت اهل بيت عليهم السلام;
2 ـ وجود امامى از اهل بيت عليهم السلام در تمام زمان ها;
به اين بيان كه آن امام صلاحيّت براى امامت و خلافت و جانشينى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله داشته و پيشوا و رهبر مردم باشد، كه تمامى افراد امّت، بتوانند در امورى دينى و امور مورد نياز خود را از او فرا گيرند و تا قرآن باقى و موجود است، ناگزير چنين امامى از اهل بيت عليهم السلام نيز در كنار قرآن خواهد بود.
البتّه بحث از عصمت، و نيز بحث از امامت ساير ائمّه عليهم السلام ـ غير از اميرالمؤمنين عليه السلام ـ و اين كه بايد همراه قرآن امامى باشد كه اهليّت تصدّى منصب رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را در ميان امّت داشته باشد، هر يك پژوهش جداگانه و مبسوطى را مى طلبد.(1)

(1) گفتنى است كه اين دو عنوان نيز در سلسله پژوهش هاى اعتقادى، جداگانه از همين نگارنده، نگارش يافته اند.

نگاهى به حديث ثقلين تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=12&mid=65&pgid=467