آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: آیه سأل سائل
اعتراض ابن تيميه
ابن تيميه به اين موضوع اين گونه اعتراض مى كند:
نام اين اعرابى در ميان صحابه رسول خدا صلى الله عليه وآله شناخته شده نيست. بلكه از قبيل نام هايى است كه طرقيه ذكر مى كنند.
سخن ابن تيميه از اين جهت نادرست است كه اين فرد به دليل مخالفت با حكم خدا و رسولش، مرتد شده است; در حالى كه كتاب هايى كه درباره اصحاب پيامبر نوشته شده، نگارندگان شرط كرده اند كه فقط صحابه اى را نام ببرند كه مسلمان مرده اند.
بنابراين، دليل ناشناخته بودن وى در ميان اصحاب، ارتداد اوست; نه اين كه چنين شخصيتى ساختگى باشد.
البته اگر ابن تيميه وى را مسلمان بداند، باز جواب گوييم كه كتاب هاى نگاشته شده درباره صحابه، نام همه اصحاب رسول خدا صلى الله عليه وآله را ـ كه طبق نگاه اينان به ده ها هزار تن مى رسد ـ ذكر نكرده اند.
اين خلاصه اى از مباحث درباره نزول اين آيه در جريان غدير خم بود. توفيق همگان را از خداوند خواستاريم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com