جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: آیه سأل سائل
ربعى
او همان ربعى بن خراش است. وى نيز از رجال مورد اعتماد در صحاح شش گانه است. ابن حجر او را ثقه و مورد اعتماد، عابد و مخضرم1 معرفى مى كند.2


1 . مخضرم: به كسى گفته مى شود كه دو دوره را درك كرده باشد. در اين جا منظور دوره تابعين و بعد از آنان است.
2 . تقريب التهذيب: 1 / 243.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com