جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: آیه سأل سائل
منصور
اين راوى نيز همان منصور بن معتمر و از رجال صحاح شش گانه است. ابن حجر درباره منصور مى نويسد: او ثقه و مورد اعتماد و دقيق بود و تدليس نمى كرد.1


1 . همان: 2 / 177.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com