جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: آیه سأل سائل
عبدالله بن احمد بن جعفر شيبانى نيشابورى
خطيب بغدادى شرح حال عبدالله بن احمد را نگاشته است. خلاصه اى از سخن خطيب بغدادى چنين است:
او ثروتى فراوان داشت. بيشتر آن را در راه علم و عالمان، حج، جهاد و ديگر اعمال نيك هزينه كرد. او از معاصران و علماى هم طراز خويش روايت بيشترى شنيده است. ديگران رواياتى را به نقل از وى نگاشته اند.
يوسف بن عمر قوّاس، ابن ثلاّج، ابراهيم بن مخلد بن جعفر، ابوحسن بن رزقويه و ديگران از او روايت نقل كرده اند. وى ثقه و مورد اعتماد بود و به سال 372 هجرى درگذشت.1


1 . تاريخ بغداد: 9 / 391.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com