جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: آیه سأل سائل
سندهاى روايت در كتاب شواهد التنزيل
حافظ حاكم حسكانى كه در مباحث خود به معرفى او پرداخته ايم، اين روايت را از برخى ائمه اهل بيت عليهم السلام و شمارى از صحابه و با سندهاى متعدد نقل كرده است. در اين جا به ذكر اين سندها مى پردازيم:
1 . ابوعبدالله شيرازى، از ابوبكر جرجرائى، از ابواحمد بصرى از محمّد بن سهل، از زيد بن اسماعيل غلام انصارى، از محمّد بن ايّوب واسطى، از سفيان بن عيينة، از جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام، از پدرش از حضرت على عليه السلام نقل كرد... .
2 . از ابوبكر سبيعى، از احمد بن محمّد بن نصر ابوجعفر ضبعى، از زيد بن اسماعيل بن سنان، از شريح بن نعمان، از سفيان بن عيينه نقل كرده اند كه جعفر صادق عليه السلام، از پدرش از على بن حسين عليهم السلام روايت كرده كه رسول خدا صلى الله عليه وآله على عليه السلام را منصوب گردانيد... .
3 . صاحب التفسير العتيق نيز با اين سند آورده: ابراهيم بن محمّد كوفى، از نصر بن مزاحم، از عمرو بن شمر، از جابر جُعفى، از محمّد بن على روايت مى كند كه حارث بن عمرو فهرى نزد پيامبر آمد... .
هم چنين در اين زمينه از حذيفة بن يمان، سعد بن ابى وقّاص، ابوهريره و ابن عباس نيز، روايت نقل شده است.
4 . ابوحسن فارسى، از ابوحسن محمّد بن اسماعيل حسينى، از عبدالرحمان بن حسن اسدى، از ابراهيم، و هم چنين ابوبكر محمّد بن محمّد بغدادى، از ابومحمّد عبدالله بن احمد بن جعفر شيبانى، از عبدالرحمان بن حسن اسدى از ابراهيم بن حسين كسائى، روايت مى كنند كه فضل بن دكين، از سفيان بن سعيد، از منصور، از ربعى، از حذيفة بن يمان چنين روايت مى كند:
وقتى رسول خدا صلى الله عليه وآله درباره حضرت على عليه السلام فرمود: «من كنت مولاه فهذا مولاه» نعمان بن منذر فهرى برخاست و عرض كرد... .
5 . عثمان، از فرات بن ابراهيم كوفى، از حسين بن محمّد بن مصعب بجلى، از ابوعمارة محمّد بن احمد مهدى، از محمّد بن ابى معشر مدنى، از سعيد بن ابوسعيد مقبرى روايت مى كند كه ابوهريره مى گويد:
رسول خدا صلى الله عليه وآله بازوى حضرت على عليه السلام را گرفت و بالا برد... .1


1 . شواهد التنزيل: 2 / 381 ـ 385.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com