آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: آیه اکمال دین
نقد ديدگاه ابن تيميه
استدلال به آيه قرآن كريم كه به واسطه روايتى صحيح تفسير شده، استدلال به حديث نيست; بلكه استدلال به قرآن كريم است.
از سوى ديگر، روايت مفسّر آيه نيز صحيح است، نه ساختگى... بنابراين، آن چه ابن تيميه ادّعا كرده از روى تعصّب بيان شده و سخنانى دروغ و تناقض آميز است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com