جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: اهل بیت چه کسانی هستند؟
حديث آيه تطهير و تأييد كنندگان صحّت آن
گذشته از نقل اين حديث شريف در منابع اهل سنّت، گروهى از پيشوايان آنان به صحّت اين حديث معتقد شده اند كه بيان گر اختصاص آيه كريمه به اهل بيت عليهم السلام است؛ چرا كه يا روايت يادشده را در صحيح خود آورده اند و يا به درستى و صحّت آن تصريح كرده اند. از اين افراد مى توان به اسامى ذيل اشاره كرد.
1 . احمد بن حنبل شيبانى؛ چرا كه وى در كتاب المسند، به نقل روايات صحيح پايبند بوده است.
2 . مسلم بن حجاج؛ چرا كه او در صحيح آن را نقل كرده است.
3 . ابن حبّان؛ او نيز اين روايت را در صحيح خود نقل كرده است.
4 . حاكم نيشابورى؛ چون در المستدرك على الصحيحين، به صحّت آن تصريح نموده است.
5 . شمس الدين ذهبى؛ چون در تلخيص المستدرك به پيروى از حاكم نيشابورى آن را صحيح دانسته است.
6 . ابن تيميّة حرّانى؛ وى مى گويد: حديث كساء صحيح است؛ احمد بن حنبل و ترمذى اين حديث را از اُمّ سلمه روايت نموده اند و مسلم در صحيح از عائشه نقل كرده است... .1


1 . منهاج السنة: 5 / 13

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com