جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: متون حدیثِ "سپاه یمن"
بخش دوم
متون حديثِ «سپاه يمن»

گزينش چهار متن
حديث سپاه يمن با متون گوناگونى نقل شده است، اما براى رعايت اختصار، به نقل حديث يادشده، از قول صحابه ذيل، بسنده مى كنيم:
1 . امير مؤمنان على عليه السلام،
2 . بريدة بن حصيب،
3 . عمران بن حصين،
4 . عبدالله بن عباس.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com