آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تلاش هایی ناکارآمد در رد حدیث طیر
ديدگاه ابن كثير دمشقى
ابن كثير دمشقى در تاريخ خود به نقل حديث طير مى پردازد و آن را از زبان تعدادى از پيشوايان سرشناس از جمله ترمذى، ابى يعلى، حاكم نيشابورى، خطيب بغدادى، ابن عساكر، شمس الدين ذهبى و ديگران روايت مى كند. وى در ادامه مى گويد:
علما، كتاب هاى جداگانه اى درباره اين حديث گرد آورده اند كه مى توان: ابوبكر ابن مردويه و حافظ ابوطاهر محمد بن احمد بن حمدان را نام برد. همان طور كه شيخ ما ابوعبدالله ذهبى نقل مى كند و مى افزايد:
كتابى از ابوجعفر ابن جرير طبرى، صاحب تفسير و تاريخ مشهور، ديدم كه همه طرق اين روايت و متون و نقل هاى مختلف آن را جمع كرده است. سپس با كتاب بزرگ ديگرى رو به رو شدم كه قاضى و متكلّم ابوبكر باقلانى آن را در پاسخ به كتاب طبرى و در جهت تضعيف سند و متن اين حديث، نگاشته بود.
آن گاه ابن كثير نظر خود را درباره اين حديث اين گونه بيان مى كند:
در مجموع بايد گفت: دل من نسبت به صحّت اين حديث، ترديد دارد، هرچند طرق آن بسيار است.1


1 . البداية والنهايه: 7 / 350 ـ 353.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com