آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: راویان حدیث طیر و اسناد آن
حديث طير در كتاب هاى معتبر
حديث طير در تعدادى از صحاح، مانند صحيح ترمذى، صحيح نسائى و المستدرك على الصحيحين آمده است.1 اين حديث از كتاب هاى المختارة اثر ضياء مقدسى، الجمع بين الصحيحين و الجمع بين الصحاح السته نيز نقل شده است.


1 . سنن ترمذى: 5 / 300، حديث 3805، السنن الكبرى: 5 / 107، حديث 8397 ، المستدرك على الصحيحين: 3 / 130 ـ 132.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com